Projekt "Safiren i Helsingborg"

Brf Safiren i Helsingborg

Här har vi utfört en totalrenovering av putsfasaden samt balkonger.

Gamla puts har rivits ner och fasaden putsades om med ny puts från Sto Scandinavia.


Putsmaterial som vi använt:

Grundputs - StoLevell Cote F från STO Scandinavia

(Egenskaper - hydrofoberad, god vidhäftning till underlaget, väderbeständig, vattenånggenomsläpplig, spricköverbryggande med vävinbäddning.

Användning- ut och invändigt, för alla mineraliska underlag)


Ytputs - STO Lotusan

(utvändig puts enligt EN 15824, Lotus-Effect® Technology: smutsen rinner av med regnet, hög självrengörande effekt vid regn, A2-s1, d0 enligt EN 13501-1, med inkapslad filmkonservering, utmärkta appliceringsegenskaper, mycket hög CO2- och vattenånggenomsläpplighet, mycket hög väderbeständighet, med högkvalitativa marmorkorn från naturliga fyndigheter.)