Renovering sommarstuga i Almåsafrytidsby

Här har vi renoverat en sommarstuga med återvunnet material.

Fasaden - En del av träpanel har bytts ut mot ny träpanel och en del har slipats och målats om.

Fönstren och fönsterpartiet har också fått sitt andra liv, de var monterade innan på en lyxvilla och byttes ut i samband med renovering av fasaden.

Innerväggar och undertak- Eftersom undertaket var för lågt (ca 2,2 meter ) har vi rivit ner det och öppnat fri takstolarna och balkarna.